Prezentace z Národního info dne FET

Technologické centrum uspořádalo 29. 11. 2016 Národní informační den k programu Future and Emerging Technologies (FET)  rámcového programu Horizont 2020 s cílem zhodnotit zkušenosti prvních tří let jeho nového, multidisciplinárního formátu a seznámit se se záměry Evropské komise pro poslední tříleté období 2018-2020.

Hlavním pozvaným řečníkem byl Viorel Peca, ředitel programu FET v direktoriátu DG-CNECT. Hovořil podrobně o změnách, které přineslo s počátkem nového rámcového programu H2020 otevření programu FET, dříve orientovaného výhradně na informační a komunikační technologie, všem vědním oborům. Odvrácenou stranou vzniklého zájmu je vůbec nejnižší míra úspěšnosti žadatelů v jeho části FET Open, podporující základní hraniční výzkum, která se ve výzvách prvních tří let pohybovala v průměru kolem pouhých 2%. Hovořil o opatřeních, která by měla tento stav alespoň částečně zlepšit, protože výrazné zvýšení rozpočtu programu FET
v průběhu programu H2020 není proveditelné. Jedná se především o možnosti omezit opakované podávání návrhů projektů, které
v předchozích kolech hodnocení dosahovaly jen nízkého bodového ohodnocení a průběžné navyšování rozpočtů výzev v posledním tříletém období H2020.
Na prezentaci navázal Martin Palkovič, ředitel národního superpočítačového centra IT4Innovations a člen expertní poradní skupiny programu FET Advisory Group, s informacemi o otázkách, které jsou na tomto fóru diskutovány. V dalším průběhu vystoupil Petr Pracna (TC AV ČR), který je národním kontaktem pro program FET, s přehledem výsledků hodnocení ve výzvách programů FET Open a FET Proactive a zhodnocením české účasti v nich.

V odpoledním programu představil Petr Pracna třetí část programu FET zaměřenou na velké výzkumné iniciativy, tzv. FET Flagships. V současné době probíhají přípravná jednání k založení třetího programu tohoto typu – Flagship Quantum Technologies, který by měl být zahájen v roce 2018. Česká republika, která má v tomto oboru několik špičkových výzkumných týmů, se do těchto jednání aktivně zapojuje. V další prezentaci seznámil Jiří Kotouček (TC AV ČR), národní kontakt pro právní otázky rámcového programu H2020, účastníky setkání s problematikou otevřeného přístupu k výsledkům projektů a výzkumným datům. V závěrečné prezentaci popsal Martin Palkovič zkušenosti úspěšného žadatele o projekty v jedné z částí programu FET - High Performance Computing, kterým je již zmíněné superpočítačové centrum IT4Innovations na Vysoké škole báňské - Technické universitě Ostrava.

Informační den poskytl dostatek času k bohaté diskusi a navázání nových kontaktů. Přednesené prezentace si můžete prohlédnout
v příloze.

SOUBORY:

Zdroj: TC