Prezentace výzkumných center AdMaS, NETME a CEITEC

1. března 2017 od 9:00 hod.,
pavilon Regionální hospodářské komory Brno, Výstaviště 1 (areál BVV)

Akce bude zaměřená na prezentaci center VUT v Brně a možnosti spolupráce s průmyslovými podniky.

Po skončení akce bude prostor pro individuální konzultace k dané problematice.

Celým seminářem Vás bude provádět Ing. JUDr. Zdeněk Dufek, Ph.D.

Program:

08:30 – 09:00 Registrace

09:00 – 10:00 AdMaS (FAST) - Ing. JUDr. Zdeněk Dufek, Ph.D. ředitel Centra AdMaS

Nové technologie v oblasti výstavby a oprav průmyslových podlah,

Modelování automobilové a pěší dopravy v oblasti průmyslových
a obchodních zón,

Využití 3D tisku,

Novinky v oblasti čištění průmyslových odpadních vod.

10:00 – 11:00 NETME Centre (FSI) - Ing. Pavel Krečmer, Ph.D.

Seznámení s technologickými možnostmi největšího centra pro strojní inženýrství v ČR (energetické strojírenství, pokročilé konstrukční metody, konstrukční materiály a slévárenství, výroba strojů a automobilová a letecká technika)

11:00 – 11:30 CEITEC – Laboratoř počítačové tomografie - prof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D.

Analýza pórů / defektů / inkluzí dle průmyslových standardů

Měření rozměrů / tloušťek, geometrických tolerancí

11:30 – 12:30 Diskuze a oběd

Registrace: Lucie Horáková, horakova@rhkbrno.cz, tel. 532 194 911, www.rhkbrno.cz
Přihlášeným zájemcům budeme registrace zpětně potvrzovat.

Program prezentace AdMaS, NETME, CEITEC ke stažení.