Přehled dotačních programů VaVaI k epidemii COVID-19

Centrum transferu technologií AV ČR vytvořilo přehledný webový rozcestník, kde najdete aktuální přehled domácích i evropských dotačních výzev spojených se současnou situací způsobenou koronavirovou epidemií. Rozcestník je vhodný jak pro vědecké instituce, tak pro jejich partnery.

Na jednom místě je tak k dispozici aktuální přehled domácích i evropských dotačních výzev, on-line platforem pro spolupráci a výměnu informací a další nabídky související s transferem znalostí.

Více informací najdete zde: https://www.avcr.cz/cs/veda-a-vyzkum/transfer-technologii/dotacni-prilezitosti/index.html

Zdroj: avcr.cz

Ilustrační foto: pixabay.com