Přečtěte si prosincové vydání ERGO 2/2016

"V tomto vydání Erga vám přináší dva rozsáhlejší příspěvky věnované různým aspektům transferu znalostí. První, který se věnuje mezinárodnímu porovnání patentové aktivity výzkumných organizací, ukazuje, že samotné zvýšení počtu patentů získaných výzkumnými organizacemi není dostatečným předpokladem pro efektivní přenos znalostí z veřejného výzkumu do inovací. Tuto skutečnost potvrzuje i druhý příspěvek věnovaný specificky transferu znalostí z českých univerzit a jejich postavení ve znalostním trojúhelníku. Poukazuje na omezené vzájemné vazby mezi vysokými školami a podniky a na dosud nedostatečně funkční síť center pro transfer znalostí vytvořených na vysokých školách z prostředků strukturálních fondů EU." Prezentuje obsah čísla ve svém editorialu vedoucí oddělení Michal Pazour a zároveň v něm upozorňuje na nedávno vydanou studii OECD s názvem Science, Technology and Innovation Outlook 2016, která ukazuje hlavní směry úvah v budoucím směřování výzkumné a inovační politiky v současném měnícím se prostředí.

Obsah Erga naleznete v příloze níže.

SOUBORY:

Zdroj: tc