Aktualizovaná brožura z edice Vademecum H2020 se zabývá obecně aplikovatelnými finančními pravidly v základních typech projektů H2020 (ve výzkumných a inovačních akcích (RIA), inovačních akcích (IA) a koordinačních a podpůrných akcích (CSA).

Ačkoli byly při tvorbě brožury použity dostupné zdroje a dokumenty Evropské komise platné k 1. 7. 2017, dovolujeme si upozornit čtenáře, že údaje uvedené v brožuře mají pouze informativní charakter. Právně závazné dokumenty k uvedené problematice jsou uvedeny na webových stránkách EK – např. dostupné
z odkazů v naší brožuře v poznámkách pod čarou na str. 11.

Brožura vyšla pouze v elektronické podobě a je ke stažení zde.

Zdroj: tc.cz