Praha jako centrum evropského výzkumu. Agentura GSA se rozrůstá

Vesmírná evropská agentura GSA, která sídlí v Praze, se po plánované transformaci v příštím roce na Agenturu EU pro kosmický program rozšíří ze současných 200 zaměstnanců až na zhruba šest set lidí. Stát proto teď hledá možnosti rozšíření stávajícího sídla v pražských Holešovicích a dalších prostor.

Evropská unie rozhodla o rozšíření agentury GSA už loni. Ta je pověřena řízením navigačního systému Galileo a je jedinou agenturou EU sídlící v ČR. Agentura by nově měla sdružit řízení provozu všech kosmických programů Evropské unie. Zároveň by se měla přejmenovat na Agenturu pro kosmický program.

Rozšíření agentury počítá s výrazným navýšením počtu zaměstnanců. GSA předpokládá, že nově bude potřeba zajistit prostory až pro šest set lidí. Je proto nutné získat odpovídající prostory a kapacity. Hlavní aktuálně řešenou alternativou je významné rozšíření kapacit stávajícího sídla v Holešovicích, k čemuž ministerstvo financí připravuje studii proveditelnosti. Vedle nových kanceláří jsou nutné nové jednací místnosti, laboratoře a další prostory.

O postupu při rozšiřování agentury jedná společně GSA s ministerstvem dopravy, ministerstvem financí, Úřadem vlády a také bezpečnostními úřady. Memorandum, které za tímto účelem stát a agentura připravují, by mělo mimo jiné počítat se zajištěním další podpory pro zaměstnance a také vzdělávání, včetně jejich rodinných příslušníků.

Miliardové odvody do rozpočtu 

Agentura pro evropský globální navigační satelitní systém sídlí v Praze už osm let a odvedla do českého rozpočtu přes tři miliardy korun. Po rozšíření by se finanční odvod měl ještě zvýšit.

Využití globálního navigačního satelitního systému (GNSS) se ve světě značně rozšiřuje. V roce 2014 bylo v provozu přibližně 3,6 miliardy přístrojů využívajících signály satelitní navigace a do roku 2019 by měl tento počet stoupnout na sedm miliard. To znamená, že na každého obyvatele Země bude připadat jeden přístroj využívající GNSS.

Využití globálního navigačního satelitního systému (GNSS) se ve světě stále rychleji rozšiřuje a přibývá možností, jak je používat pro zlepšení života obyčejných lidí. Existuje celá škála přístrojů využívajících služby a aplikace GNSS, dominantní pozici zaujímají především chytré telefony, které jsou hlavním segmentem využívajícím služeb založených na určení vlastní polohy. Následují je navigační přístroje do automobilů; další přístroje už tak početné nejsou, ale miliony obyvatel celého světa jsou už dnes závislé na aplikacích GNSS, zejména v takových oborech, jakými jsou doprava, zemědělství, zaměřování a kritická infrastruktura.

V zemědělství je aplikace poměrně jednoduchá –⁠ a o to účinnější. Satelitní údaje mohou pomoci produkovat více potravin, efektivněji a laciněji. Největší výhody se projevují u úspory paliva, když se díky datům z družice mohou efektivněji navádět zemědělské stroje. Také se lépe zaměřují pole, lze vyhodnocovat vývoj úrody a na základě toho měnit plány.

Zdroj: ČT24