Practice on roadmapping

Practice on RoadmappingTechnologické centrum AV ČR ve spolupráci s Organizací OSN pro průmyslový rozvoj (UNIDO) vydalo na konci roku 2009 publikaci Practice on Roadmapping. Tato brožura seznamuje čtenáře s jednou z metod foresighturoadmappingem a podrobně popisuje jednotlivé kroky celého procesu, vytváření tzv. cestovních map (roadmaps). Publikace je sestavena z přednášek a praktických cvičení, které TC AV ČR organizovalo v rámci UNIDO Technology Foresight Training Programme v letech 2007 a 2008. Nyní je k dispozici i v elektronické verzi zde.

  • Typ publikace: Knihy