Pozvánka na konferenci ARVe 2015

V rámci 57. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně proběhne konference ARVe 2015. Během této prestižní akce ministr průmyslu a obchodu Jan MLÁDEK poprvé představí českou iniciativu „Průmysl 4.0“. Následovat bude referát o německé iniciativě Industrie 4.0 (v jednání), třetím přednášejícím bude ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT Vladimír MAŘÍK, který přednese odborný referát o kompatibilitě české cesty k Průmyslu 4.0 s německou iniciativou a světovými trendy. Přednáškový blok uzavře předsedkyně Technologické agentury ČR Rut BÍZKOVÁ svým příspěvkem věnovaným etickému a společenskému rozměru dopadu iniciativy Průmysl 4.0.

Společensky mimořádně exponovanou součástí konference bude slavnostní ceremoniál předávání resortního vyznamenání – „Medaile Jiřího z Kunštátu a Poděbrad za osobní přínos v oboru a k integraci v rámci Evropy“, kterým ministr Jan Mládek každoročně oceňuje významné české i zahraniční osobnosti z oblasti průmyslu a obchodu (více na http://cmtechnika.cz/lauerati.php).

Nyní jsou nominováni:

Hayong MOON, velvyslanec Korejské republiky v ČR
Pavel JUŘÍČEK, generální ředitel BRANO GROUP, a.s.
Luboš NOVÁK, generální ředitel MEGA, a.s.
Miroslav KOLÍBAL, vědecký pracovník VUT Brno, v kategorii mladých expertů a inovátorů
Sigmar GABRIEL, spolkový ministr hospodářství a energetiky

Závěrečná recepce (networking) bude jistě vítanou příležitostí ke komunikaci všech zúčastněných.

Pokud se konference, slavnostního ceremoniálu a recepce zúčastníte, prosíme o potvrzení Vaší účasti nejpozději do 10 dnů na adresu: .

Termín konání: 15. září 2015 v době od 15:00 do 19:00 hod

Místo konání: budova BVV, sál 102

Více informací naleznete na stránkách: www.arve2015brno.jmm.cz

Zdroj: TAČR