Povinný otevřený přístup k výzkumným datům - změna od roku 2017

Aktualizovaný pracovní program pro rok 2017 přináší zásadní novinku spočívající v zavedení povinnosti otevřeně a bezplatně zpřístupňovat výzkumná data vytvořená ve všech projektech Horizontu 2020, tj. již ne pouze ve vybraných pilotních projektech. Tato povinnost se tudíž bude týkat všech projektů vzešlých z výzev vyhlášených po 26. červenci 2016; výjimkou jsou instrumenty, v nichž ke generování výzkumných dat nedochází (např. SME Instrument fáze 1, Cofund, ERC Proof of Concept, ERA-Nety, u nichž nedochází k vytváření výzkumných dat).

Smyslem této změny je umožnit komukoliv bezplatně získat, vytěžovat, použít, reprodukovat a šířit výzkumná data vytvořená v projektech Horizontu 2020; jde zejména o výzkumná data sloužící jako podklad pro recenzované vědecké publikace. Nadále je umožněno se z této povinnosti vyvázat, podmínkou ale je odůvodnit svůj záměr nezpřístupnit v projektu vytvořená výzkumná data.

Detaily k této změně jsou uvedeny zde (str. 16-17) a zde (str. 39).

Informační leták EK k otevřeným výzkumným datům zde.

Zdroj: H2020