Potenciál českého VaV pro zapojení do mise Rakovina

V rámci projektu STRATIN vypracovali koncem roku 2021 odborníci Technologického centra AV ČR studii,  jejímž cílem bylo posoudit potenciál domácího výzkumu a vývoje pro zapojení do mezinárodních výzkumných projektů, které budou podporovány v misi Rakovina v novém rámcovém programu Horizont Evropa.  

Výzkumný potenciál byl posouzen ve čtyřech oblastech definovaných v misi Rakovina, kam bude směřovat podpora poskytovaná v tomto programu:

- Porozumění onkologickým onemocněním na úrovni preklinické;
- Prevence;
- Optimalizace diagnostiky a terapie;
- Podpora kvality života pacientů.


K této studii byl nyní vydán krátký Policy brief který stručně celou studii shrnuje a seznamuje s jejími výsledky.

Zdroj: TC AV ČR