Poradní skupina pro Evropskou inovační radu jmenována

Evropská komise jmenovala patnáctičlennou „radu moudrých“ pro ustavení Evropské inovační rady. O členství v radě projevilo zájem celkem 469 kandidátů.

Tato skupina bude mít za úkol radit Evropské komisi při uskutečňování změn v programu Horizon 2020. Tato přípravná fáze má za cíl přispět k podpoře převratných inovací s vysokým potenciálem pro úspěch na trhu a odstranit mezery v současném systému podpor inovací.

Podporovány budou aktivity vycházející zdola, které směřují k zásadním inovačním projektům umožňujícím rychlý růst v souladu s dokumentem Evropské komise „Příští leadři Evropy: start upy a iniciativy pro rychlý růst“ (Europe´s next leaders: the Start-up and Scale-up Initiative“ -COM(2016)733 Final). Pro přípravnou fázi je určen rozpočet přibližně 2,5 mld. EUR (67,5 mld. Kč).

Poradní skupina bude rovněž připravovat doporučení pro propojení konceptu Evropské inovační rady s budoucími programy EU s cílem podpořit zásadní inovace schopné získávat nové trhy a uspět na nich. Skupina se poprvé sejde v březnu 2017.

 

Členové skupiny:

 

Nicklas Bergman, podnikatel, deep tech investor a futurista

Martin Bruncko, zakladatel a manažer Steam Capital

Paddy Cosgrave, zakladatel a CEO of Web Summit and f.ounders

Gráinne Dwyer, CEO Ludgate Hub

Hermann Maria Hauser, podnikatel, spoluzakladatel Amadeus Capital Partners

Marjolein Helder, zakladatelka a CEO of Plant-e

Taavet Hinrikus, spoluzakladatel a CEO of TransferWise

Ingmar Hoerr, spoluzakladatel a CEO of CureVac

Bindi Karia, Start-up expertka a poradkyně

Jana Kolar, CEO of CERIC-ERIC a členka představenstva European Institute for Innovation and Technology (EIT)

Carlos Oliveira, podnikatel, CEO of ebankIT, prezident InvestBraga and Startup Braga, non-executive ředitel Pathena

Jim Hagemann Snabe, člen sboru pověřenců, World Economic Forum, profesor Copenhagen Business School

Kinga Stanisławska, zakladatelka a Managing Partner Experior Venture Fund

Constantijn Van Oranje-Nassau, Special Envoy StartupDelta

Roxanne Varza, CEO of StationF

Zdroj: TAČR