Polisens.io - monitoring znečištění ovzduší pro chytrá města

V rámci projektu EcoInn bychom vám rádi představili nové technologie pro lepší a čistější budoucnost.

Druhým projektem je vynález Polipod od Polisens.io.

Jedná se o modulární zařízení s vestavěnými snímači znečištění vzduchu. Bývá instalováno na vozidlech pro větší pokrytí území konkrétního města. Disponuje nejnovějším hardwarem, který je doplněn silnou webovou platformou založenou na AI principech pro analýzu, agregaci a vizualizaci dat. Díky unikátní technologii a velkému množství dat získávaných monitoringem je možné  touto technologií velmi přesně zjistit skutečné úrovně znečištění ovzduší a to 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Více na:  polisens.io