Podpis deklarace o spolupráci s Weizmannovým institutem věd je pro ČR velkým úspěchem a vynikající vizitkou

V rámci druhého dne oficiální návštěvy Izraele zavítal místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek ve čtvrtek 2. března 2017 do Weizmannova institutu věd (WIS). V sídle této prestižní vědecké instituce český vicepremiér jednal s jejím nejvyšším vedením v čele s prezidentem Danielem Zajfmanem, se kterým také podepsali deklaraci o vzájemné spolupráci. Po jednání na Weizmannově institutu se Bělobrádek setkal ještě s izraelským ministrem hospodářství a obchodu Eli Cohenem.

„Dnešní podpis deklarace o spolupráce s Weizmannovým institutem věd, který se řadí mezi deset nejlepších vědeckých pracovišť na světě a je špičkou i v aplikovaném výzkumu, považuji za velký úspěch, který korunuje naši snahu o posílení vztahů s renomovanými izraelskými vědeckovýzkumnými organizacemi. Je to šance pro nadějné mladé odborníky, aby se mohli zapojit do výzkumných programů na skutečně špičkových a uznávaných pracovištích,“ řekl k podpisu deklarace vicepremiér Bělobrádek.

O možnostech posílení spolupráce s Weizmannovým institutem věd, která by se zaměřila hlavně na mladé talentované vědce, jedná Bělobrádkův úřad od začátku roku 2016. Milníkem ve vzájemném dialogu byla návštěva děkanky Feinberg Graduate School Irit Sagi a dalších zástupců WIS v České republice v srpnu 2016. Izraelská delegace tehdy jednala s představiteli vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace, Akademie věd ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o možnostech realizace společných postdoktorandských stipendijních programů, kratších studijních pobytů doktorandů a postdoktorandů v rozmezí od 1 měsíce do 1 roku nebo o konání společných workshopů.

Výsledkem jednání mezi WIS a zástupci české vědecké obce je chystaný postdoktorandský program, který bude financován na izraelské straně Weizmannovým institutem, na české straně Akademií věd ČR. Program potrvá tři roky a každá z institucí bude finančně pokrývat jeho polovinu. Pilotním projektem by mělo být vyslání dvou českých vynikajících postdoktorandů na WIS v příštím roce.

Po jednání ve Weizmannově institutu se český místopředseda vlády dále setkal s izraelským ministrem hospodářství a obchodu Eli Cohenem, s nímž diskutovali především o možnostech výměny informací a know-how v aplikovaném výzkumu. „V této oblasti nás zajímá nejenom know-how v komercionalizaci vědeckých výsledků, kde je Izrael světovou špičkou a my naopak máme co dohánět, ale také poznatky z probíhající reformy této oblasti,“ řekl k setkání místopředseda vlády Bělobrádek. V této souvislosti v Izraeli nově vznikla instituce Israel Innovation Authority (IIA), která se stane hlavním řídicím orgánem pro oblast aplikovaného výzkumu, zaměří se především na hledání nových trhů a zavádění inovací do tradičních průmyslových sektorů, což je mimořádně aktuální téma i pro Českou republiku.
Spolupráce v aplikovaném výzkumu mezi ČR a Izraelem bude podporovaná prostřednictvím programu INTER-EXCELLENCE, který byl českou vládou schválen v květnu 2016 a řídí ho Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Zdroj: VVI