Podmínky financování českého uchazeče v ERA-NET cofundech

Technologická agentura ČR (TA ČR) zveřejňuje dokument Podmínky financování českého uchazeče v ERA-NET cofundech. Tento dokument stanovuje obecná pravidla pro české uchazeče, kteří podávají svůj návrh projektu prostřednictvím mezinárodní výzvy vyhlášené v rámci daného ERA-NET cofundu. 

Nad rámec tohoto dokumentu a Všeobecných podmínek TA ČR jsou pro každou výzvu stanoveny Národní podmínky pro českého uchazeče, které jsou součástí mezinárodní výzvy, a které blíže specifikují:

  • Kdo může být uchazečem 
  • Jaký projekt je způsobilý k podpoře
  • Jaká je intenzita podpory

Soulad návrhu projektu s národními podmínkami bude posuzován v rámci mezinárodní výzvy.

Veškeré dokumenty vztahující se k mezinárodní výzvě budou vždy zveřejněny pod danou výzvou a půjde zejména o tyto 3 výše zmíněné dokumenty:

  • Podmínky financování českého uchazeče v ERA-NET cofundech (obecný dokument vztahující se ke všem ERA-NET cofundovým výzvám)
  • Národní podmínky pro českého uchazeče  (specifické podmínky pro danou výzvu) zpracované do Příručky
  • Všeobecné podmínky TA ČR (verze platná ke dni vyhlášení)

Podpora úspěšným českým uchazečům mezinárodních výzev M-ERA.Net 2 Call 2019 a BiodivClim Call 2019 bude poskytnuta na základě žádosti uchazeče dle pravidel stanovených v dokumentu Podmínky financování českého uchazeče v ERA-NET cofundech.

Zdroj: TA ČR