Pavel Doleček k česko-indické spolupráci v oblasti vědy

Pověřený náměstek po řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT Pavel Doleček v pátek podepsal na Pražském hradě za přítomnosti českého a indického prezidenta pracovní plán společné česko-indické spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a inovací.

Za českou stranu dokument podepsal náměstek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Pavel Doleček, za indickou stranu velvyslankyně Narinder Chauhan. Pracovní plán v sobě zahrnuje již konkrétní kroky vzájemné česko-indické spolupráce. Jedná se o vyhlášení výzvy pro společné výzkumné projekty v první polovině roku 2019. Podporovanými oblastmi jsou například informační a komunikační technologie, přírodní vědy, nové materiály, nanotechnologie a jiné. Předpokládaná realizace projektů je v období 2020 – 2022.

Zdroj: fotoarchiv KPR, foto Hana Brožková

Zdroj: MŠMT