Otevřený přístup k výzkumným datům jako standard

Evropská komise potvrdila svůj zájem v oblasti otevřeného přístupu k vědeckým informacím. Od roku 2017 tak bude zrušen pilotní program otevřeného přístupu k výzkumným datům a bude nahrazen standardní povinností otevřeného přístupu pro všechny projekty programu H2020. I nadále bude samozřejmě možné některá data z řady důvodů nezveřejňovat. Evropská komise si od této změny slibuje zároveň mnohem lepší data management financovaných projektů, neboť v této oblasti je řada současných projektů nedostatečně aktivní. Každý projekt tak bude muset vypracovávat tzv. data management plan, tedy plán managementu dat.

Zdroj: H2020