Otevření registrace na Evropské dny pro výzkum a inovace

Evropské dny pro výzkum a inovace (European Research and Innovation Days) pořádané EK se uskuteční ve dnech 22.-24.9.2020, a to virtuálně. Základní informace naleznete zde.

Již teď je možné se registrovat k bezplatné účasti. Aktualizovaný program je rozdělen do několika paralelních sekcí.

Evropské dny pro výzkum a inovace jsou jedinečnou příležitostí pro debatu o budoucnosti výzkumu a inovací v Evropě i mimo ni. Letošní akce se zaměří především na to, jak výzkum a inovace reagují na současnou pandemii, a prozkoumá také cesty pro společnost po Covid-19, které jsou udržitelné a odolné. Virtuální formát umožní v průběhu akce dostatek příležitostí k interakci s řečníky a dalšími účastníky.

Akce je určena studentům, výzkumníkům, startupům ale také široké veřejnosti. Akce bude také nahrávána, záznam bude k dispozici po skončení akce na webu zde.

Zdroj: europa.eu, tc.cz