Otázky výzkumu a inovace v programu bulharského předsednictví ER

Od 1. ledna 2018 je předsednickou zemí EU Bulharsko. V oblasti vědy, výzkumu a inovací bude tato země navrhovat přijetí závěrů Rady ohledně optimalizace transferu znalostí a urychlení výsledků výzkumu včetně širšího přístupu průmyslu a společnosti celé EU k Termonukleárnímu pokusnému reaktoru ITER. Dále chystá přijetí závěrů ohledně cestovní mapy pro řízení a financování Evropského cloudu pro otevřenou vědu. Bulharsko se bude zabývat prodloužením předpisu ohledně programu Euratom pro výzkum a školení Evropského společenství pro atomovou energii na období let 2014 – 2018 do konce trvání Horizonu roku 2020. Budou také zahájeny práce na návrhu předpisu o rámci pro spolupráci ve vysoce výkonném programování (EuroHPC).

Během následujícího půlroku bulharského předsednictví také dojde k přesvědčování a dialogu týkajícímu se podpory příštích generací evropských výzkumných pracovníků se zaměřením na otevřenou vědu, interdisciplinární metody, podnikání a využívání dat velkého objemu. Přesněji řečeno, diskuse o Agendě evropských dovedností pro mladé vědce se nově zaměří na zvláštní opatření na podporu vysoce kvalifikovaných lidských zdrojů ve výzkumu a inovacích. V této souvislosti bude také Bulharsko usilovat o řešení politických témat ovlivňujících systémy jednotlivých států v důsledku odlivu mladých i zkušených kvalifikovaných pracovníků.

V souvislosti s probíhající debatou o příštím Víceletém finančním rámci a 9. rámcovém programu a se zkoumáním možností podpory partnerství veřejného a soukromého sektoru Bulharsko také uspořádá v červnu v Plovdivu konferenci “Food 2030” , která bude i platformou pro diskusi o roli vědy a inovací v budoucnosti potravin, zdravého jídla a využití zdrojů potravin.

Program bulharského předsednictví najdete ZDE.

Zdroj: grant-garant.cz