Osm volných míst ve správní radě EIT

Evropský inovační a technologický institut (European Institute of Innovation and Technology, EIT) zveřejnil výzvu k vyjádření zájmu na obsazení osmi míst ve své Správní radě. Výzva je určena předním akademikům, zástupcům průmyslu, podnikatelům, inovátorům a badatelům. 

Přihlášky vyhodnotí Řídící výbor a následně provede pohovory s těmi nejlépe ohodnocenými. Užší seznam kandidátů pak posoudí Správní rada EIT a předá Evropské komisi ke konečnému rozhodnutí, ke kterému by mělo dojít v 1. polovině r. 2020. 

Zájemci se mohou hlásit až do 7. 10. 2019.
 Další informace o výzvě včetně veškeré dokumentace jsou dostupné zde.

Zdroj: tc.cz