OP PIK podporuje nově vznikající průmysly

V souvislosti s podporou nově vznikajících průmyslů a lepší informovaností vypracovala sekce Úřadu vlády pro vědu, výzkum a inovace vicepremiéra Pavla Bělobrádka společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu sérii informačních materiálů k tomu, jak mohou zástupci kulturních a kreativních průmyslů a digitální ekonomiky využít nové dotační programy OP PIK.

V OP PIK se pro tento sektor podařilo najít mnohem více prostoru a informace mají posloužit především k motivaci malých a středních podniků, aby vypsaných výzev využily. Materiály představují příklady projektů, podporovaných aktivit, harmonogramy výzev či míru podpory, kterou je možné získat. V prvním kroku tak poslouží k rychlé nabídce dotačních titulů, ve které se lze snadno orientovat, a předejít tak zdlouhavému načítání velkého množství textu.

Všechny nynější výzvy se zaměřením na kulturní a kreativní průmysly a digitální ekonomiku budou znovu vypsány na jaře nebo v létě 2016, žadatelé tak mají dostatek času připravit své projekty i do budoucna, pokud podání teď v prvním kole nestihnou.

Nově vznikající průmysly, specificky kulturní a kreativní průmysly a digitální ekonomika, jsou prioritou Programového prohlášení vlády ČR. V Radě vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst, které předsedá místopředseda vlády Pavel Bělobrádek, mají dokonce svůj vlastní výbor, kde již více než půl roku zástupci těchto odvětví pracují se státní správou na zlepšení podmínek pro jejich rozvoj. Rada vlády připravuje pro tato odvětví i jejich vlastní strategie a nástroje podpory.

"Rada i její výbory mají konkrétní výsledky a nabízejí konkrétní řešení. Na říjnové jednání tripartity připravím materiál o práci a výstupech výboru pro digitální ekonomiku a kulturní a kreativní průmysly," uvedl vicepremiér Bělobrádek.

Připojené dokumenty

Zdroj: Vláda