Olomoučtí vědci vyvinuli přístroj pro měření odolnosti rostlin vůči vysokým teplotám

Nové zařízení pro měření odolnosti rostlin vůči vyšším teplotám, tím se mohou pochlubit vědci z olomouckého Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH). Přístroj jménem PlanTherm stanovuje obecnou teplotní stabilitu (termostabilitu) buněk a současně fotosyntetického aparátu. Tyto charakteristiky vědci museli dosud zjišťovat odděleně, měření je tak oproti dosavadním technikám rychlejší a jednodušší.

Termostabilita rostlin se studuje nejen v základním výzkumu, ale může pomoci i šlechtitelům při výběru odrůd s vysokoteplotní odolností.

„PlanTherm je univerzální přístroj pro měření termostability jakýchkoliv buněk, který jsme však primárně vyvíjeli pro buňky rostlinné. Je to vlastně ohřevný systém, v němž se ale teplota musí zvyšovat lineárně. Celé měření trvá zhruba 25 minut,“ popsal vedoucí Oddělení biofyziky CRH Petr Ilík.

Reakce na teplotní extrémy

Údaje o termostabilitě rostlin nabývají na významu také v souvislosti s klimatickými změnami a častějším výskytem teplotních extrémů.

„Rostliny na to reagují podle své odolnosti. Naše metodika by mohla pomoci při výběru odrůdy plodiny, která by si udržela výnos i v nestabilních klimatických podmínkách. Slouží rovněž k testování toho, jak rostliny reagují na krátkodobý vysokoteplotní stres, kdy se takzvaně aklimují (změna nějakého faktoru prostředí podmiňující lepší přežívání organizmu – pozn. red.),“ dodala členka výzkumného týmu Martina Špundová.

K měření vědci potřebují jen malý vzorek části rostliny, nejlépe listu. Ten pak vloží do nevelké aparatury, v níž se nachází kádinka s deionizovanou vodou.

„Segment rostliny se zahřívá z pokojové teploty zhruba na 75 °C. Se zvyšující se teplotou se mění takzvaná chlorofylová fluorescence, která vypovídá o teplotní odolnosti fotosyntetických procesů. Současně měříme i vodivost média, tím zjišťujeme odolnost buněčné membrány. Vše bez předchozího testovacího měření, které se dříve muselo provádět,“ dodal Ilík.

Odborníci přístroj vyvíjeli ve spolupráci s českou firmou Photon Systems Instruments a nabízejí jej dále ke komerčnímu využití. Vědecká komunita se může s novou metodikou seznámit v článku, který olomoučtí badatelé publikovali v odborném časopise New Phytologist.

CRH sdružuje vědecké týmy Univerzity Palackého, která Novinky o úspěchu informovala, a olomouckých pracovišť Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR a Výzkumného ústavu rostlinné výroby.

Zdroj: Novinky.cz