Olomoučtí vědci vyvinuli nové protinádorové látky na bázi mědi

Další látky, které mají šanci stát se v budoucnu součástí protinádorové farmakoterapie, vyvinuli vědci z Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM). Nová skupina koordinačních sloučenin mědi obsahuje ve své struktuře přírodní látky izolované z plodů maklury oranžové. Nové látky vykazují výrazné účinky proti nádorovým buňkám a nízkou toxicitu vůči zdravým lidským buňkám. Objev již chrání národní patent.

Jedním z dlouhodobých cílů týmu je pomocí inovací složení a mechanismu účinku rozšířit spektrum protinádorových látek o takové, které budou účinnější než dnes užívaná léčiva na bázi sloučenin kovů, zejména platiny. Současně budou mít znatelně vyšší účinnost vůči nádorovým buňkám, budou téměř netoxické vůči zdravým buňkám, a proto budou vykazovat nižší nežádoucí vedlejší účinky.

Našim prozatím posledním počinem v této oblasti je vývoj již třetí generace koordinačních sloučenin mědi, které se od již dříve prezentovaných látek obsahujících měď, jež získaly patentovou ochranu v roce 2012 a 2017, výrazně liší složením a strukturou. Jedná se o komplexy obsahující malé organické molekuly, neboli ligandy, ze skupiny přírodních isoflavonů. Konkrétně se jedná o osajin a pomiferin, které byly původně izolované z plodů stromu maklury oranžové (Maclura pomifera),“ objasnil vedoucí týmu Zdeněk Trávníček.

Co do šíře účinnosti na lidských nádorových buněčných liniích jsou tyto sloučeniny srovnatelné se svými předchůdkyněmi z „dílny“ RCPTM. „Nejúčinnější z látek překonávají účinek dodnes nejužívanějšího komplexního léčiva cisplatiny až stonásobně, přičemž jejich toxicita na zdravé lidské jaterní buňky se jeví jako téměř zanedbatelná,“ uvedl další člen výzkumného týmu Ján Vančo.

Využití nových unikátních komplexů mědi v protinádorové terapii, konkrétně při léčbě zhoubného nádoru vaječníků (včetně těch rezistentních na nejčastěji užívané léčivo cisplatinu), prsu, prostaty, tlustého střeva a konečníku, nádorového onemocnění kostí či plic, chrání od července patent s názvem Heteroleptické komplexy mědi s osajinem a pomiferinem a jejich použití pro přípravu léčiv k protinádorové terapii (CZ 308426, původci: Trávníček Z.; Vančo J.; Dvořák Z.). Původci patentu současně ale upozorňují, že cesta k případnému použití připravených látek jako léčiv je ještě dlouhá a spletitá a k jejich možnému uplatnění je potřeba ještě mnoha experimentů a spolupráce se silnými partnery z oblasti biomedicíny i farmaceutického průmyslu.

Samotný vývoj látek trval zhruba pět let. Na látky s protinádorovým účinkem se olomoučtí vědci zaměřují řadu let. Tým profesora Zdeňka Trávníčka získal celkově již 17 národních a dva evropské patenty, jež chrání biomedicínské použití řady sloučenin na bázi zlata, mědi, železa, platiny či tantalu. Všechny mají výrazné protinádorové a některé z nich současně i protizánětlivé účinky.

Zdroj: RCPTM