Olomoučtí vědci objevili dosud nepopsaný druh ropuchy

Dosud nepopsaný druh ropuch rodu Atelopus objevil při expedicích do nepřístupných oblastí provincie Darién ve východní části Panamy mezinárodní tým vědců, jehož členem byl Milan Veselý z katedry zoologie přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Zprávu o jejich objevu publikoval prestižní časopis Zoological Research. Ropuchy rodu Atelopus patří mezi nejvýraznější a nejpozoruhodnější skupiny neotropických žab. Zároveň je to jedna z nejvíce ohrožených skupin obojživelníků na světě, neboť v posledních 20 letech byl zaznamenán jejich masivní úbytek a u řady populací často také vyhynutí.

„Nový druh jsme nazvali Atelopus fronterizo. Druhové epiteton odráží název, kterým domorodí obyvatelé označují někoho, kdo žije poblíž hranice. Zároveň však používají toto označení i pro příslušníky panamské pohraniční vojenské policie sloužící v Dariénu, kteří zajišťují bezpečnost v této neklidné části Panamy. Bez logistické podpory této organizace by byl náš výzkum v některých částech Dariénu nemožný,“ uvedl Milan Veselý.

Životní prostor rodu Atelopus sahá od Kostariky po Bolívii a aktuálně do něj patří 100 uznávaných druhů. Pouze šest druhů se vyskytuje v Panamě, přičemž poslední z nich byl popsán před více než čtvrt stoletím. Jeden z těchto druhů, zlatě zbarvený Atelopus zeteki, je nejen panamskou národní žábou, ale také mezinárodním symbolem boje za záchranu populací obojživelníků v Latinské Americe. „Vzhledem k pokračující deforestaci, ničení původních biotopů a všudypřítomné chytridiomykóze se zdálo málo pravděpodobné, že ještě lze nalézt dosud nepopsaný druh těchto pestrých a výrazných ropuch, který dosud zůstal neobjeven herpetology pracujícími v Panamě. Přesto se nám během expedic do nepřístupných oblastí Dariénu podařilo objevit několik populací, které se už na pohled poněkud lišily od všech dosud popsaných druhů,“ popsal Milan Veselý.

Následná molekulární analýza odebraných vzorků tkáně ropuchy ukázala, že se opravdu jedná o samostatný klád reprezentující novou taxonomickou jednotku. Vědci posléze při studii komparativního materiálu ze světových muzeí zjistili, že tato výrazná a barevná žába ležela bez povšimnutí odborníků více než sto let v depozitářích významných muzeí. „Tento druh byl totiž poprvé nalezen už v roce 1911 poblíž osady Puerto Obaldía na panamsko – kolumbijské hranici přírodovědcem Henrym Pitierem. Tento nejstarší známý exemplář uložený v United States National Museum byl v roce 1931 herpetologem Dunnem zvolen jako paratypus druhu Atelopus glyphus,“ podotkl Milan Veselý.

Podobně dopadly i pozdější nálezy těchto ropuch, které zoologové bez většího zájmu uložili do sklenic s označením “Atelopus sp.“. „Nicméně v článku publikovaném v roce 1990 v Cocroftem et al. je zmínka o třech samčích exemplářích včetně záznamu jejich hlasů, které pocházejí ze staršího nálezu C. W. Myerse v roce 1967. Ropuchy byly nalezeny v osadě Sasardí v provincii San Blas. Na základě bioakustické analýzy hlasu autoři upozornili, že tyto exempláře mohou představovat dosud nepopsaný druh v druhovém komplexu Atelopus varius,“ upozornil Milan Veselý. V poslední dekádě pak někteří autoři prezentovali tuto skupinu ropuch jako Atelopus cf. limosus nebo Atelopus sp.

Podle Milana Veselého není velkým překvapením, že nalezené ropuchy dlouhé desítky let nebyly přesně popsány. „Vzhledem k velké variabilitě barevných vzorů a morfometrických znaků je velmi obtížné charakterizovat druhy některých druhových komplexů v rodu Atelopus pouze na základě morfometrie či zbarvení. Zřejmě proto zůstal tento taxon tak dlouho nepopsán, ač se jím zabývali přední světoví herpetologové. Moderní technologie, které jsou nyní využívány v integrativní taxonomii, nám umožňují vyřešit i takto obtížné taxonomické záhady. Díky tomu se nám podařilo druh přesvědčivě definovat nejen molekulárně, ale také bioakusticky a morfologicky,“ řekl Milan Veselý.

V současné době je 97 procent známých druhů ropuch rodu Atelopus řazeno podle Červeného seznamu IUCN do kategorie “ohrožený” (EN), “kriticky ohrožený” (CR) nebo “vyhynulý” (EX). „Toto plošné vymírání bylo ve velké většině zjištěných případů způsobeno chytridiomykózou, což je nemoc způsobená parazitickou houbou Batrachochytrium dendrobatidis, která byla objevena právě ve Střední Americe a v současnosti je jednou z příčin tzv. globální krize obojživelníků,“ upozornil Milan Veselý. Z rodu Atelopus jsou touto nemocí decimovány zejména populace druhů ropuch žijících ve vyšších nadmořských výškách. Z panamských druhů to jsou například Atelopus zeteki, A. chiriquiensis nebo A. varius.

Autor: Šárka Chovancová
Foto: Milan Veselý
Zdroj: UPOL