OECD publikovala výhledovou studii na téma věda, technologie a inovace

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (The Organisation for Economic Development, OECD)  při Evropské komisi zveřejnila výhledovou studii v oblasti vědy, technologie a inovací (OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2016).

OECD vidí oblast vědy, technologie a inovací v souvislosti s měnícím se světem a výzvami, s kterými se bude společnost vyrovnávat jako je stárnutí populace, ekologické výzvy, klimatické změny, ubývající přirozené a nerostné zdroje a zároveň narůstající neutěšená politická situace spojená s migrací obyvatel. Snížení financování vědy a výzkumu by ovšem zpomalilo vývoj inovací, které pro takové globální výzvy hledají řešení.

Shrnutí výhledové studie v češtině naleznete zde.

Anglický dokument s profilem České republiky naleznete zde

Zdroj: tc