Od nápadu k realizaci - úspěšné podnikové strategie

Jako součást programu Týdne podnikání uspořádalo TC AV ČR mimořádný seminář
s názvem Úspěšné podnikové strategie od nápadu k realizaci: symbióza kreativity a disciplíny vedený prof. Dr. Zdeňkem Součkem, DrSc., známým odborníkem na otázky strategického řízení.
Prof. Souček, kterého opakovaně zveme jako řečníka seminářů tohoto typu, seznámil posluchače v první části svého vystoupení s hlavními prvky úspěšné podnikové strategie a
s principy moderního strategického myšlení. Druhá část jeho vystoupení byla věnována trendům, které lze očekávat v ekonomice v průběhu nadcházejících 15 let a které budou firemní strategie podstatně ovlivňovat. Prof. Souček svůj výklad uzavřel srozumitelným návodem, jak lze úspěšnou podnikovou strategii prakticky vypracovat a implementovat.

Vystoupení prof. Součka, jež provázel živý zájem a diskuze s posluchači, se setkalo s velmi pozitivním ohlasem účastníků, kteří byli zejména z malých a středních firem a výzkumných organizací.

Hlavní teze přednášky naleznete na stránce Enterprise Europe Network zde.

Zdroj: TC