Ocenění Česká hlava letos získal imunolog Václav Hořejší

Nejvyšší ocenění pro vědce v České republice získal za letošní rok imunolog Václav Hořejší, vědci z Akademie věd nebo společnost VÚTS. Ocenění Česká hlava se udílelo již podevatenácté.

„Profesor Hořejší je vynikající vědeckou osobností. Patří do vědecké špičky v ČR a je nejznámějším a v zahraničí nejuznávanějším českým badatelem v oboru molekulární imunologie. Srdečně gratuluji jemu i všem dalším vítězům ceny Česká hlava,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

VÚTS získal cenu Ministerstva průmyslu a obchodu za tryskový tkací stroj DIFA, který představuje světově unikátní technologii pro zcela automatizovanou průmyslovou výrobu distančních tkanin velkých a proměnných distancí.

Cenu společnosti Česká hlava PROJEKT získal tým Jiřího Dědečka z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR za vytvoření a popsání struktury a reaktivity nových, unikátních typů reakčních kationtových center přechodových kovů v zeolitové matrici a jejich využití při oxidaci metanu na metanol.

Cena Skupiny ČEZ, cena Doctorandus za technické vědy putuje do rukou Jiřího Kratochvíla z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Cenu společnosti VEOLIA, cenu Doctorandus za přírodní vědy získal Matouš Vobořil z Ústavu molekulární genetiky AV ČR.

Oceněny byly také projekty na pomoc v boji s koronavirem. Cenu Czech Republic: The Country for the Future získal Evžen Bouřa, vedoucí týmu ÚOCHB, a to za vědeckou publikaci – odborný článek v časopise Nature Communications o základním výzkumu. K ocenění říká: „Náš tým dostal ocenění za základní protikoronavirový výzkum. Základní a aplikovaný výzkum nemůžou bez sebe existovat, protože aplikovaný výzkum na základní navazuje a základní nemá význam, pokud se výsledky nebudou využívat v praxi. V našem základním výzkumu jsme vyřešili strukturu jednoho z klíčových enzymů methyltransferázy. Virus tento enzym používá k tomu, aby obcházel naši vnitrobuněčnou imunitu.“ 

Cenu Czech Republic: The Country for the Future převzal za tým CIIRC ČVUT Vít Dočkal, a to za užitečné řešení – vytvoření produktu „ochranná polomaska CIIRC RP95-3D“. „Naše motivace na začátku byla úplně jednoduchá: zkusit využít právě dovezené 3D tiskárny v rámci evropského centra excelence pro Průmysl 4.0 (RICAIP) a pokusit se pomoci českým zdravotníkům, kterým chyběly ochranné pomůcky,“ vysvětluje Vít Dočkal, vedoucí projektové kanceláře CIIRC ČVUT a dodává: „Stále nemůžeme uvěřit tomu, jaký obrovský pozitivní ohlas se nám podařilo vyvolat. Děkujeme všem, kteří nám tehdy pomáhali – ať už s vývojem nebo tiskem. Bez intenzivní podpory a spolupráce s MPO a Agenturou CzechInvest by se nám to nepodařilo v tak rekordně krátkém čase.“

Česká hlava je největší projekt pro rozvoj české vědecké a technické inteligence. Projekt vznikl před 19 lety z iniciativy intelektuálů v čele s Arnoštem Lustigem a profesorem Antonínem Holým  s cílem vytvořit projekt pro vědce a techniky, který by jim pomohl získat popularitu a prestiž.

„Těší nás, že projekt Česká hlava 2020 mohl proběhnout v historickém prostředí Národního muzea. Věřím, že je to nový začátek slavnostního předávání národních cen za vědu, výzkum a inovace,“ říká koordinátor Inovační strategie Robin Čumpelík a dodává: „Vznikající technologické projekty ukazují, že jsme národem, se kterým je třeba v budoucnu počítat. Potenciál máme obrovský a rozhodně máme světu co nabídnout.“

Záznam z předávání cen Česká hlava 2020

Česká hlava však není jen nejvyšší vědecké ocenění, ale řada vzájemně provázaných projektů, jejichž cílem je popularizace vědy, výzkumu a vzdělávání u široké veřejnosti, ale i pomoc při utváření vhodných podmínek pro efektivní propojení výzkumu s výrobní praxí a nastavení takových podmínek, které tuto synergii umožní a podpoří. Laureátům je ocenění Česká hlava za vědu, výzkum a inovace předáváno v několika kategoriích již od roku 2002. Od roku 2006 je vítězná hlavní cena udělována premiérem České republiky na základě usnesení vlády jako „česká nobelovka za vědu, výzkum a inovace“ pod názvem Národní cena vlády Česká hlava.

Zdroj: Businessinfo