Obchodní mise do Stavangeru a Bordeaux

Od letošního roku připravuje statutární město Brno ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Brno obchodní mise s cílem pomoci jihomoravským firmám a vědeckým centrům vstoupit na nové trhy a nalézt tak vhodné zahraniční partnery pro obchod či spolupráci. Na 2. pololetí tohoto roku jsou naplánovány dvě specializované obchodní mise: do norského Stavangeru (26.- 28. 9. 2017, zaměření na chytrá města, start-upy) a do francouzského Bordeaux (24.-26. 10, oblast IT a start-upy). Mimo to se město Brno na podzim dále zúčastní prezentace EXPO REAL v Mnichově.

Při této příležitosti si Vás statutární město Brno dovoluje požádat o spolupráci. Velmi uvítají podněty z Vaší strany, tzn. o jaký typ prezentace v zahraničí byste měli v budoucnu největší zájem, které trhy považujete v rámci svého oboru jako nejperspektivnější, popř. jakou nejčastěji volíte cestu pro pronikání na zahraniční trhy. K tomuto účelu je přichystaný DOTAZNÍK, jehož vyplnění zabere maximálně 5 minut a poslouží jako důležitá zpětná vazba. Tyto informace pomůžou při přípravě efektivní společné zahraniční prezentace města Brna a podnikatelských subjektů z jihomoravského regionu, navazování nových obchodních kontaktů, podporu místního podnikatelského prostředí a rozvoj lidského kapitálu.

V termínu 26. - 28. září 2017 se nabízí zájemcům z řad jihomoravských firem a vědeckých center možnost účasti na obchodní misi do norského Stavangeru s tématickým zaměřením na "chytrá města", kterou připravuje statutární město Brno ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Brno (RHK Brno) a Velvyslanectvím Norského království v ČR. Přihlášení účastníci budou moci bezplatně využít prostor pro firemní prezentaci na společném stánku v rámci setkání NORDIC EDGE EXPO. Dále bude možnost naplánovat si prostřednictvím RHK Brno B2B jednání v rámci kooperační akce, která se uskuteční 27. 9. přímo v areálu veletrhu, nabízející možnost diskutovat o obchodních příležitostech, potenciální spolupráci, investicích či partnerství v rámci programu H2020.

NORDIC EDGE EXPO je jednou z nejdůležitějších evropských akcí pro všechny, kteří se zabývají technologickými řešeními, která mohou být užitečná městům, obcím, podnikům a domácnostem. Jde o místo, kde se vystavovatelé a návštěvníci setkávají se špičkovými odborníky, osobami s rozhodovací pravomocí z měst a obcí, podnikateli, začínajícími firmami, technologickými společnostmi a investory. Výstava pokrývá širokou škálu témat týkajících se inteligentních technologických řešení, jako jsou mobilita, energie a obnovitelné zdroje energie, infrastruktura, zdraví, správa měst, zapojení občanů a chytrý život. Bližší představení akce zde.

Region Stavanger je s 340 000 obyvateli třetí největší zdejší oblastí, která je považována za jednu z nejvíce inovativních částí Norska. Sídlí zde přibližně 300 společností působících v oblasti ropných služeb včetně všech hlavních mezinárodních operátorů. V současné době mnoho průmyslových hráčů zaměřuje svou pozornost na obrovský potenciál a příležitosti v odvětví obnovitelné energie a lze si všimnout narůstajícího zaměření na šetrné technologie.

V případě zájmu o účast na Nordic Edge Expo ve Stavangeru či dotazů k této misi se neváhejte obrátit na RHK Brno, kontaktní osoba: Mgr. Oto Hrdlička, tel: 532 194 918, e-mail: hrdlicka@rhkbrno.cz. Na pana Hrdličku se můžete obracet i v případě zájmu o obchodní misi do Bordeaux.

Autor: Ing. Jaroslav Kacer
Zdroj: Statutární město Brno