O vědě a vědcích: Láva z vulkánu Meradalir

Co se děje v zemském plášti? Dokážeme zabránit sopečné erupci? A můžeme předpovídat, kdy a kde k ní dojde? Tak i na tyto otázky hledá odpovědi v rámci svého výzkumu vulkanismu prof. Lukáš Krmíček. Tento výzkum je dílem realizován v rámci projektu „Vývoj staveb a geochemické signatury karbonatitů v čase“ pod hlavičkou BIC Brno.

Reportáž iVysílání České televize Týden v regionech (Brno), část: O vědě a vědcích: Láva z Meradalir

Karbonatity jsou vzácné vyvřelé horniny odvozené z velké části ze zemského pláště. Část jejich výskytů je v přímé genetické relaci s přítomností mohutných plášťových struktur označovaných podle charakteristického tvaru jako plášťové hřiby.

Karbonatity jsou důležité vzhledem k tomu, že je s nimi spjata mineralizace prvků vzácných zemin, ale i řady dalších, v novém tisíciletí strategických a vzácných kovů. Výzkum umožňuje studium vývoje karbonatitů v čase, tak abychom lépe porozuměli faktům, které ovlivňují pozdní fázi frakcionačních účinků subsolidových procesů na redistribuci vzácných kovů.

Cílem výše uvedeného projektu je pochopit, jak významné jsou pozdní procesy a redistribuce vzácných kovů v karbonatitech a vyvinout globálně použitelný metalogenetický model nebo soubor zjednodušených modelů karbonatitů vyvíjejících se v různých geotektonických pozicích. Výzkum probíhá také za účelem lepšího porozumění vývoje karbonatitů a poznání nových faktů, které ovlivňují pozdní fázi frakcionačních účinků subsolidových procesů na redistribuci vzácných kovů a tím i přímo vznik ložisek.

Zdroj: Česká televize

Projekt č. 19-29124X výzkumu a vývoje řešený v programu Grantové projekty excelence v základním výzkumu EXPRO je realizován v letech 2019 - 2023 se státní podporou a zaměřením na oblast geologie, tak aby zapadly též do surovinové a energetické strategie ČR a EU.