Novým prvním místopředsedou RVVI se stal profesor Petr Dvořák. Rada dále jednala o aktuálním stavu Informačního systému VaVaI

Na uvolněné místo v předsednictvu Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) po odvolání prof. MUDr. Evy Sykové, DrSc., která byla členkou Rady a její první místopředsedkyní, byl během dnešního 318. zasedání zvolen PhDr. Pavel Baran, CSc. Do funkce prvního místopředsedy Rady byl pak zvolen dosavadní místopředseda Rady prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. Kromě doplnění předsednictva Rada jednala také o aktuálním stavu Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI) nebo o návrhu státního rozpočtu na oblast vědy a výzkumu.

„Členům Rady vlády jsem sdělil, že informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací bude od příštího týdne opět plně funkční. Navíc zajišťujeme jeho provoz vlastními personálními kapacitami, na vlastním technickém zařízení a díky tomu ušetříme každoročně 50 procent dříve vynakládaných finančních prostředků z veřejných zdrojů,“řekl k jednání místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a zároveň předseda RVVI Pavel Bělobrádek.

Členové Rady byli také seznámeni s návrhem rozpočtu na oblast vědy a výzkumu na příští rok, který schválila vláda, a který je největší v historii. Celková částka rozpočtu činí 32,7 miliardy korun a oproti schválenému střednědobému výhledu se zvýšila o 3,75 miliardy korun.

------------------------------------------------------------------------------

prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. - je profesorem molekulární biologie a genetiky Masarykovy univerzity (MU). Dlouhodobě se věnuje biologii kmenových buněk. V současné době je přednostou Biologického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Prof. Dvořák působí jako prorektor MU pro výzkum.

PhDr. Pavel Baran, CSc. - působí ve Filozofickém ústavu Akademie věd České republiky. Věnuje se tématu morální a politické filosofie. Organizačně se podílel na konstituování Filosofického ústavu AV ČR a v roce 2004 byl jmenován jeho ředitelem a tuto pozici zastával do roku 2013.

Zdroj: Výzkum