Novým předsedou ESFRI zvolili Jana Hrušáka

Novým předsedou Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) byl 28. června na řeckém ostrově Korfu zvolen Jan Hrušák z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR.

Jana Hrušáka zvolilo 65. plenární zasedání ESFRI na období dvou let s možností prodloužení o jeden rok. Mandátu by se měl ujmout k 1. lednu 2019. Stane se již sedmým předsedou ESFRI, ale zároveň vůbec prvním předsedou pocházejícím z tzv. nových členských států Evropské unie.

ESFRI bylo založeno roku 2002 z Rozhodnutí Rady EU pro konkurenceschopnost, která usiluje o růst a schopnost prosadit se ve výzkumu a inovacích v mezinárodním kontextu. ESFRI sdružuje členské státy Evropské unie a definuje priority pro výstavbu výzkumných infranstrukur panevropského charakteru. Jedná se o síť excelentních výzkumných center, které umožňují průlomové poznatky v základním a aplikovaném výzkumu. České instituce jsou zahrnuty například ve výzkumných infrastrukturách JHR, ELI, CESSDA, ACTRIS, INFRAFRONTIER nebo EURO-BIOIMAGING.

Roadmapa výzkumných center

Pravidelně ESFRI zpracovává tzv. „ESFRI Roadmap“. Její poslední aktualizace probíhá letos a bude oficiálně představena dne 11. září 2018, a to pod záštitou rakouského předsednictví v Radě EU během „ESFRI Roadmap Launch Event“ a na konferenci „ICRI 2018“.

Jan Hrušák působí jako výzkumný pracovník Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR a současně jako odborný konzultant Akademické rady Akademie věd ČR. Je dále členem i řady odborných orgánů zabývajících se tvorbou politiky výzkumu, vývoje a inovací, a to jak na národní úrovni ČR, tak v rámci Evropského výzkumného prostoru. Z nejvýznamnějších z nich lze kromě ESFRI uvést např. Radu pro velké výzkumné infrastruktury nebo Výbor pro Evropský výzkumný prostor a inovace (ERAC).

V roce 2015 byl Jan Hrušák hlavním odborným konzultantem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy během procesu přípravy Cestovní mapy ČR velkých výzkumných infrastruktur pro léta 2016 až 2022. V poslední době poté vedl mj. také strategickou pracovní skupinu ESFRI zaměřenou na dlouhodobou udržitelnost výzkumných infrastruktur. Výstupem její činnosti se stala publikace „Long-Term Sustainability of Research Infrastructures“.

Autor: Vlaďka Coufalová
Zdroj: AV ČR