Nový tokamak dostane téměř 800 milionů korun a zájem mají i Američané

Ústav fyziky plazmatu Akademie věd ČR uspěl v náročné výzvě „Excelentní výzkum“ v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a obdrží v následujících letech téměř 800 milionů korun na vývoj a konstrukci nového tokamaku COMPASS-U. Jde o experimentální zařízení, v kterém se vytváří plazma o velmi vysokých teplotách a skýtá možnosti nových zdrojů energie.

V současné době probíhají jednání o podpoře projektu předními americkými výzkumnými institucemi, které se zabývají energetikou a výzkumem termojaderné fúze. Na začátku července se konalo česko-americké setkání zaměřené na rozvoj spolupráce mezi Ústavem fyziky plazmatu a předními americkými vědeckými institucemi a univerzitami, které podpořilo Ministerstvo energetiky USA a tamější český attaché pro vědu a technologie Luděk Moravec. Setkání se účastnilo 22 předních vědců a manažerů ze špičkových laboratoří zabývajících se termonukleárním výzkumem v USA, jako je Massachusetts Institute of Technology (MIT), Princeton Plasma Physics Laboratory (PPPL), General Atomics (GA) a zástupci ÚFP. Diskutovalo se o nových oblastech spolupráce, které se týkají především konstrukce nového tokamaku COMPASS-U a jeho budoucího vědeckého využívání.

Tokamak COMPASS-U a rozložení základních diagnostických systémů a systému pro ohřev plazmatu | AV ČR

Tokamak COMPASS-U bude experimentální zařízení pro studium termonukleární fúze jako nového zdroje energie. Projekt je financován z výzvy Excelentní výzkum v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, jehož garantem je Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. S rozpočtem 797 milionů korun bude mít COMPASS-U světově unikátní parametry, a to zejména díky velmi vysokému magnetickému poli (5 T) využitému pro udržení horkého plazmatu, ve kterém bude generován elektrický proud o velikosti až 2 milióny ampér.

Spolupráce se Spojenými státy

Jednání zahájil ředitel ústavu Radomír Pánek, který přivítal hosty z USA, reprezentanty Ministerstva energetiky USA a náměstka ministra zahraničních věcí Martina Tlapu. Náměstek Tlapa ve svém projevu vyjádřil podporu rozvoje spolupráce v oblasti výzkumu termonukleární fúze a uvedl, že je třeba především „zintenzivnit spolupráci mezi předními vědeckými pracovišti v ČR a USA jako důležitý předpoklad pro další ekonomický rozvoj našich společností“.

Ředitel ústavu Radomír Pánek poté seznámil členy delegace s projektem konstrukce tokamaku COMPASS-U. „Toto zařízení bude částečně navazovat na technologický a fyzikální výzkum probíhající v předních institucích v USA jako například MIT, PPPL, General Atomics a dalších,“ zdůraznil. Během více než dvouhodinové živé diskuse reprezentanti těchto institucí vyjádřili velký zájem o spolupráci, a to jak na konstrukci samotného zařízení, tak i na jeho budoucím vědeckém využívání. Diskutován byl zejména výzkum technologie tekutých kovů pro fúzní reaktory, vývoj vysokofrekvenčních systémů pro ohřev plazmatu, fyzika nových režimů udržení plazmatu atd.

V návaznosti na toto setkání proběhne v říjnu tohoto roku jednání reprezentantů ÚFP na Ministerstvu energetiky ve Washingtonu DC. Zde budou společně formulována prioritní témata spolupráce v této vědecké oblasti, pro které by následně mohlo Ministerstvo pro energetiku poskytnout finanční podporu. Součástí této návštěvy budou i přednášky a jednání o projektu na Princeton University a MIT.

Autor: Lucie Kůsová
Zdroj: AV ČR