Nový projekt brněnské vědkyně má zlepšit regulaci emocí u duševně nemocných

Studentka čtvrtého ročníku doktorského studia oboru Psychiatrie na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity (LF MU) v Brně Pavla Linhartová, která zároveň pracuje na Psychiatrické klinice LF NU a Fakultní nemocnici Brno jako psycholog, aktuálně zahajuje nový výzkumný projekt. Oblastí jejího zájmu je využití takzvaných neurozobrazovacích metod při potížích s regulací emocí.

Projekt Psychiatrické kliniky a výzkumného centra CEITEC s názvem fMRI neurofeedback pro posilování regulace emocí u pacientů s duševními onemocněními je prvním svého druhu v ČR.

Projekt fMRI využívá zpracování dat z magnetické rezonance v reálném čase a zaměřuje se na regulaci negativních i pozitivních emocí.

Nejprve zdraví dobrovolníci

V první části projektu se bude metodika ověřovat na souboru zdravých dobrovolníků, následně se bude metoda aplikovat pro využití u pacientů s duševními onemocněními. Pro ně má schopnost regulace emocí stěžejní význam.

Jak ale výzkumný projekt konkrétně probíhá?

„Člověku ležícímu v magnetické rezonanci zobrazujeme na monitoru obrázky, které navozují určité emoce, čímž zvyšují aktivitu amygdaly (párová mozková struktura ve střední části spánkového laloku, hraje hlavní roli ve formování a uchování paměťových stop spojených s emočními prožitky, ovlivňuje chování při strachu a radosti – pozn. red.),“ vysvětlila autorka výzkumu Linhartová.

„S obrázkem se pomocí stupnice prezentuje aktuální výše aktivity amygdaly se zpožděním zhruba jedné sekundy. Úkolem daného člověka je, aby se snažil dle instrukcí zvyšovat nebo snižovat úroveň na stupnici, čímž ovlivňuje aktuální aktivitu svojí amygdaly – a tím i svůj emoční stav. Prezentace fMRI neurofeedbacku umožňuje rychle vidět, zda zvolená strategie, pomocí které se participant snaží své emoce ovlivnit, je úspěšná, či nikoli. Tím se zvyšuje efektivita učení regulace mozkové aktivity, rovněž je možné hledat nové strategie jejího ovlivnění,“ uzavřela.

Zdroj: novinky.cz