Nový portál o vědě a výzkumu pro vás

Dne 1. 9. 2016 byl spuštěn informační portál Vědavýzkum.cz, jehož cílem je uveřejňovat relevantní, přehledné a aktuální informace o výzkumu, vývoji a inovacích a navazujících oblastech pro širokou cílovou skupinu.

Vzniká především jako reakce na neuspokojivou situaci v České republice, kdy do současné doby neexistuje web, který by zájemcům poskytl nezávislé a přehledné informace o problematice vědní politiky a výzkumu, vývoje a inovací na jednom místě.

Provozovatelem portálu je  neziskový think tank Tertiary Education & Research Institute (TERI), jehož cílem je nezávislá výzkumná a vývojová činnost, vzdělávání a šíření znalostí v oblasti vysokoškolské politiky, veřejné vědní politiky, politiky výzkumu, vývoje a inovací a transferu technologií a znalostí. Při vytváření obsahu TERI spolupracuje s mnoha partnery, mezi které patří i Technologické centrum AV ČR.

Více o Vědavýzkum.cz se dočtete v tiskové zprávě v příloze níže.

SOUBORY: