Novou českou nanodružici dopraví do kosmu Falcon 9

Vědečtí pracovníci Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu (VZLÚ) dokončili práce na druhém nanosatelitu VZLUSAT-2 a připravili jej k odeslání do Nizozemí, odkud bude následně s dalšími satelity přepraven do USA a usazen do speciálního vystřelovače rakety Falcon 9. 

Nanosatelit je vybaven experimentální kamerou a jednotkou pro přesné řízení orientace. Kromě toho se na jeho palubě nachází také další generace přístrojů, které se již osvědčily na předchozím satelitu VZLUSAT-1. 

„VZLUSAT-2 je technologická mise, která má za úkol ověřit sub-systémy pro další, komplexnější mise. Mnoho technologií zkoušíme v České republice vůbec poprvé. I přes pokročilé simulace a testování nejsme schopni všechno zde na Zemi plně ověřit, a proto potřebujeme získávat reálné zkušenosti s provozem na orbitě, to se týká například systému přesného řízení polohy, který nelze v našich podmínkách plně ověřit.“ Poznamenává vedoucí družicových systémů VZLÚ Juraj Dudáš. 

Nanosatelit VZLUSAT-2 využívá osvědčenou konstrukci CubeSatu 3U, odpovídající rozměrům 100x100x350mm. Letové okno pro start rakety Falcon 9 je otevřeno od prvního prosince až do konce března příštího roku (start je předběžně naplánován na 18.12.2020). Cílová oběžná dráha satelitu leží ve výšce mezi 500-600 km nad zemským povrchem. Komunikace s družicí bude probíhat prostřednictvím pozemní stanice FEL ZČU. Registraci kosmického tělesa zabezpečuje MD ČR. VZLUSAT-2 poletí pod českou vlajkou. 

Do vývoje satelitu se naplno zapojil nový tým pracovníků VZLÚ, kteří tak získali cenné zkušenosti se stavbou satelitu. Nabyté vědomosti budou moci využít v navazujícím projektu české satelitní konstelace, který VZLÚ chystá pro následující roky.

Projekt vznikl za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu, zaměřené na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace. Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Technologické agentury České republiky v programu EPSILON.

Zdroj a foto: VZLÚ