Novinky k Evropské radě pro inovace

Dne 13.7.2016 se v Bruselu uskutečnil workshop organizovaný EK, na kterém se cca 100 účastníků zabývalo výsledky veřejné konzultace. Cílem akce bylo ověřit, že náhled získaný z odpovědí reprezentuje i stanoviska dalších zúčastněných stran.

Shrnutí workshopu a jednotlivé prezentace naleznete zde.

Zdroj: H2020