Nové výzvy pro rok 2020 včetně financování formou pevné částky

Listopad je tradičním měsícem pro zveřejňování výzev SPACE a i letos Evropská komise zveřejnila 5. 11. nové výzvy z pracovního programu pro rok 2020.  Přehledný seznam k náhledu zde.

Pilotní výzvy financované formou pevné částky

Představujeme také seznam pilotních výzev, které budou v rámci H2020 tento a příští rok financované formou pevné částky, tj. lump sum. Je pravděpodobné, že se tento seznam bude ještě rozšiřovat, protože první zpětná vazba od příjemců naznačuje, že je potřeba pilot rozšířit, aby bylo možné utvářet relevantní závěry. 

Více k pilotu a ke zjednodušenému financování naleznete zde i v prezentaci z konzultace Evropské komise s českými a slovenskými příjemci. 

Zdroj: h2020.cz