Nové výsledky hodnocení podle Metodiky 2017+

Hodnocení podle Metodiky 2017+ (M17+) přináší plastický obrázek o silných a slabých stránkách vědních oborů ČR v porovnání se světovým standardem a nově i EU15. Zveřejňování výsledků hodnocení pokračuje druhým rokem oborovými bibliometrickými zprávami včetně podrobných komentářů všech Odborných panelů na zde.

Kompletní výstupy z prvního roku implementace M17+ jsou nadále dostupné:

 1. Indikativní škálování všech výzkumných organizací, které jsou institucionálně financovány, výsledky tzv. tripartit zde.
 2. MODUL 1 – Hodnocení vybraných výsledků 
  Oborové zprávy zde.
  Zprávy za VO zde.
 3. MODUL 2 – Bibliometrické analýzy 
  Oborové zprávy zde
  Zprávy za VO zde.

Zdroj: vyzkum.cz