Nové možnosti pro společensky odpovědný výzkum v oblasti nanotechnologií

Nanotechnologie, operace s hmotou v atomárním a molekulárním měřítku, vzbuzují
v posledních letech velká očekávání. Mohou posunout výzkum, vývoj a technologický pokrok v mnoha různých odvětvích, například v energetice, zdravotnictví, elektronice, potravinářství nebo stavebnictví. Rostoucí míra jejich využívání ale zároveň vyvolává obavy z možných nežádoucích důsledků (např. zdravotních či etických).

GoNano je tříletým evropským projektem, jehož cílem je ukázat, jak společenské potřeby a obavy mohou být zahrnuty do vývoje konkrétních výrobků z nano-materiálů v pilotních tematických oblastech zdraví, energetika a potraviny. Procesy vývoje nano-výrobků ze zmíněných oblastí, do kterých se v celém jeho průběhu zapojí konkrétní firmy, výzkumníci, občanská společnost, politici i široká veřejnost, budou probíhat v České republice, Španělsku a Nizozemsku.

Výsledkem projektu bude jak návrh devíti nano-výrobků (z každé oblasti tři), tak i formulace doprovodných systémových doporučení a opatření, která budou podporovat společensky odpovědný výzkum a vývoj v oblasti nanotechnologií. Ambicí projektu je současně i to, aby se tyto pilotní procesy vývoje nano-výrobků, v rámci kterých budou zohledňovány postoje širokého spektra aktérů, staly inspirací pro budoucí společensky odpovědné inovace v oblasti technologií. Tedy inovace, které přímo reagují na potřeby, názory a hodnotové postoje široké veřejnosti.

Projekt řeší 10 partnerů, českým zástupcem v konsorciu je Technologické centrum AV ČR. Lise Bitsch, koordinátorka projektu z Danish Board of Technology Foundation, dodává: „Pro odpovědný vývoj nanotechnologií je nezbytné zapojení široké veřejnosti. V oblasti nanotechnologií mohou výzkumníci a občané společně navrhnout udržitelná, přijatelná a žádoucí řešení a produkty, jejichž prvotním smyslem je naplnit konkrétní společenské potřeby.“

Projekt vítá i Caroline Kranz, Senior Manager z oddělení komunikace a vnějších vztahů firmy BASF: „Pro úspěch firmy BASF je propojení společenských potřeb a obav s inovacemi ve firmě velmi důležité. V tomto ohledu je projekt GoNano unikátní proto, že otestuje konkrétní postupy, jak tohoto propojení úspěšně dosáhnout.“

Zdroj: tc.cz