Nová příručka Science Europe

Science Europe vydala novou příručku s názvem „Practical Guide to the International Alignment of Research Data Management“.

Příručka Practical Guide to the International Alignment of Research Data Management, vypracovaná předními odborníky z členských sekcí organizace Science Europe, byla předložena v Bruselu dne 29. ledna 2019.

Během vývoje příručky bylo provedeno srovnání již existujících šablon a současných postupů. Zároveň byly konzultováni zainteresovaní členové výzkumné komunity, aby bylo možno přihlédnout k jejich potřebám.

Příručka je použitelná pro většinu výzkumných organizací a výzkumníků. Zaměřuje se na otázky související s obsahem a neodkazuje na témata odlišná mezi jednotlivými organizacemi, tj. procesní aspekty využívající data-management plánů ani na výběr uložišť.

Publikace je rozdělená na tři části:

  • základní požadavky na plány správy dat
  • kritéria pro výběr důvěryhodných uložišť
  • pokyny.

Publikaci najdete ZDE.

Zdroj: grant-garant