Nová metoda měření stresu pomůže vojákům a kosmonautům. V Brně ji testují i s pomocí NASA

Zvládání stresu nemá univerzální metodu. Každý na stres reaguje jinak a různé stresové situace mají na naše tělo zcela jiný dopad. U profesí jako jsou hasiči, kosmonauti nebo piloti a vojáci, je přitom zvládání takové zátěže klíčové. Vědci z Masarykovy univerzity v Brně proto vyvinuli univerzální metodu, jak změřit schopnost člověka se se stresem vyrovnat.

„S výzkumem jsme začali asi před pěti lety. Je totiž známo, že stres se u zvířat i u člověka může určitým způsobem přenášet z jedné generace na druhou, a hledali jsme tedy takové ukazatele stresu, které by se daly sledovat napříč více generacemi. Problém ale byl, že většina dostupných testů sleduje jen aktuální míru stresu,“ uvedla na stránkách univerzity Julie Bienertová-Vašků, členka týmu vědců z Masarykovy univerzity, kteří letos poprvé vyzkoušeli v praxi nový postup pro výpočet stresu u člověka a to za pomoci testů poskytnutých z NASA. V posledních měsících se jich zúčastnilo na dvě desítky dobrovolníků.

Za stres je považováno to, čím člověk reaguje na vnější prostředí. Jeho měření se většinou provádí pomoci nepřímých ukazatelů, například zrychleného tepu. Tým ze zdejší lékařské fakulty na to jde ale jinak. Využívá sledování běžných tělesných projevů, tzn. jak měření tepu, tak i tělesné teploty, a následně vypočítává, kolik energie tělo spotřebuje, aby se přizpůsobilo dané stresové situaci a dokázalo fungovat.

Dva scénáře

Zátěžové testy probíhají ve dvou scénářích. Během klidového leží člověk na lůžku a opakovaně a stále rychleji počítá matematické úlohy, a to od vybírání většího čísla po zapamatování delších číselných řad. Taková zkouška trvá okolo tří hodin a stres se většinou projevuje klepáním hlasu, rozbušeným srdcem a tendencí odpovídat zbrkle a špatně.

Druhý, bojový scénář, je určen pro adepty na povolání jako voják, pilot nebo kosmonaut a simuluje náročnější situace, při nichž dojde ke slovním sporům nebo i fyzické konfrontaci.

Tady už tělo běžně reaguje výrazným zvýšením tepové frekvence nebo tělesné teploty. A právě u adeptů na zmíněné profese by množství energie využité na zklidnění mělo být výrazně nižší než u ostatních. Testy však nejsou podle stránek univerzity určené pro širší veřejnost, daleko lépe se totiž využijí právě pro zmíněné specializované profese.

Autor: Vojtěch Koval
Zdroj: irozhlas.cz
Úvodní foto: pixabay.com