Nová brožura edice Vademecum H2020 - DIRECT PERSONNEL COSTS

V edici Vedemecum H2020 vyšla nová brožura - DIRECT PERSONNEL COSTS: Application of H2020 principles to the calculation of actual personnel costs (for the purpose of financial reporting to the EC) in the Czech environment -, která se zabývá aplikací pravidel Horizontu 2020
při výpočtu osobních nákladů v projektech programu H2020 s ohledem na české prostředí.

Brožura je v anglickém jazyce, česká verze se připravuje.
Brožura je pouze v elektronické podobě, stáhnout ji můžete zde.

Zdroj: tc.cz