Neuron Impulsy

Otevřená soutěž Neuron Impuls určená odvážným a originálním výzkumným projektům, resp. excelentním vizionářům, kteří svou inovativností posunou hranice daného oboru.

Webové rozhraní pro vkládání žádostí v roce 2017 bude otevřeno od 1. 2. do 31. 3. 2017.

Již nyní si můžete připravovat projekty, se kterými se budete ucházet o Neuron Impuls 2017. Cílíme na mladé vědce působící v České republice a úspěšné české vědce, kteří se rozhodnou pro návrat ze zahraničí, aby v České republice realizovali svůj výzkum, osamostatňovali se a zakládali své vlastní skupiny. Od roku 2017 otevřeme tyto dvě kategorie Neuron Impulsů:

 • NOVĚ – Neuron Impuls do 33 let – žadatel s titulem Ph.D. a věkem do 33 let (dosaženo v roce konání soutěže) = max. výše podpory je 250 000 Kč a délka projektu je 18 měsíců – pravidla zde
 • Neuron Impuls do 40 let – žadatel s titulem Ph.D. a věkem do 40 let (dosaženo v roce konání soutěže) = max. výše podpory je 1 000 000 Kč a délka projektu je 2–3 roky – pravidla zde

V každém ročníku vypisujeme soutěž pro výzkumné projekty základního vědeckého výzkumu v těchto oborech:

 • biologie
 • computer science – informatika
 • fyzika
 • chemie
 • matematika
 • medicína
 • společenské vědy

Neuron Impuls je udělen na základě kvalitního vědeckého projektu, jehož vítěze vybírá vědecká rada složená ze špičkových českých vědců, kapacit v daném oboru. Při výběru vítězných projektů je hodnocena jak kvalita projektu, tak i dosavadní vědecká dráha a zkušenosti žadatele, které musí vědec doložit svou publikační činností v mezinárodně respektovaných odborných časopisech. Samozřejmostí je pro nás dodržování Etického kodexu a vymezení se konfliktu zájmu.

NF Neuron je odborným garantem a koordinátorem celé soutěže. Těšíme se na Vaše žádosti a přejeme Vám hodně úspěchů v soutěži Neuron Impuls 2017.

Jména vítězů ročníku 2016 se dozvíte zde.

Pozn.:

 • Prosím věnujte pozornost pravidlům soutěže – Neuron Impuls do 33 let a Neuron Impuls do 40 let.
 • Doporučujeme seznámit se s informacemi zveřejněnými u jednotlivých vědních oborů, systému udělování nadačních příspěvků NF Neuron a v sekci FAQ , která Vám pomůže s orientací ve webovém rozhraní.
 • Přijaty budou pouze žádosti, které budou podány prostřednictvím tohoto webového rozhraní. Žádosti podané jiným způsobem nebudou zařazeny do soutěže.
 • V případech, kdy žadatel bude mírně přesahovat stanovený věkový limit, může NF Neuron zohlednit průběh jeho profesní kariéry s ohledem např. na mateřskou dovolenou či délku pregraduálního studia.

Zdroj: impuls.nfneuron.cz