Navýšení rozpočtu a úprava uzávěrky výzev FET 2019

Evropská komise se rozhodla navýšit rozpočet výzev FET Proactive 05-2019 a 06-2019 o 45,4 mil. €.

Důvodem navýšení je rozšíření výzev o témata zaměřená na energetiku a změnu klimatu. V souvislosti s touto změnou byla rovněž posunuta uzávěrka, a to na 8. října 2019. EK připravuje informační webinář, který se uskuteční 14. června od 15:00. Podrobnosti jsou k dispozici zde.

Zdroj: www.h2020.cz