Navrhněte témata výzvy v oblasti ICT pro rok 2021

Mezinárodní výzva CHIST-ERA Call 2021, která bude vyhlášena v rámci CHIST-ERA ERA-NET Cofund, dává českým výzkumníkům opět příležitost navrhnout témata pro rok 2021. V rámci příprav na další výzvu CHIST- ERA Call 2021 je otevřena diskuze pro výzkumníky a odbornou veřejnost s cílem shromáždit podněty pro témata výzvy zaměřené na dlouhodobý výzkum digitálních technologií s potenciálem výrazného dopadu na společnost.

Příští rok kromě standardního formátu výzvy přibude ještě tzv. Challenge Call, ve kterém všechny projekty řeší různými způsoby jedno konkrétní téma. Oproti klasickým výzvám budou v průběhu Challenge Call spuštěny tři hodnotící kampaně, kde se zhodnotí a porovnají dosavadní výsledky jednotlivých projektů. Více informací o mimořádném formátu této výzvy najdete v přiložené prezentaci.

Nová témata lze navrhnout pro klasickou výzvu Call 2021 i pro Challenge Call. Vaše návrhy můžete zaslat prostřednictvím online formuláře do 23. listopadu 2020.

Potřebné podkladové materiály jsou k dispozici zde:

Call 2021
CHIST-ERA Call 2021 Topic Suggestion, Form.docx
– podání návrhu ZDE

Challenge Call
CHIST-ERA – Challenge Call Topic Suggestion, Form_final.docx
– podání návrhu ZDE
CHIST-ERA – Challenge Call 2021.pptx

Zdroj: TA ČR