Nastává éra agropelet. Vědci zjišťují, jak je spalovat čistě.

Brněnské Vysoké učení technické sestavilo prototyp kotle na agropelety, který je dokáže čistě spalovat. Pelety, které vznikají z rostlin, mohou být zajímavou náhradou uhlí. Jenomže ve standardních kotlích vznikají při jejich spalování tuhé znečišťující látky a to, co pak létá z komína, je vysoko nad emisními limity.

Pravidla pro provoz kotlů jsou čím dál přísnější, některá starší zařízení se již nesmějí prodávat, po roce 2022 ani nebude možné používat kotel 1. a 2. emisní třídy. Zároveň je patrný útlum spalování uhlí, například kotlíkové dotace se v aktuální vlně na kotle na uhlí již vůbec nenabízejí.

Alternativami mohou být tepelná čerpadla, kotle na biomasu nebo také spalování rostlinných pelet čili agropelet. Většinou jde o slisovanou slámu nebo seno.

Agropelety jsou levnější, v domácnostech se ale zatím nepoužívají

Mají své výhody – agropelety jsou například levnější. „Z ekologického hlediska se jedná o každoročně obnovitelný zdroj,“ poukázal František Dočekal ze společnosti Ekogalva.

Mají ale také nevýhody, kvůli kterým se v domácnostech k topení prakticky vůbec nepoužívají. Především je to proto, že je kotle nedokážou řádně spálit.

„Velkým problémem při spalování agropelet jsou tuhé zněčišťující látky, které jsou vypouštěny komínem do ovzduší,“ připustil František Dočekal. Důsledkem by potom bylo překračování emisních limitů, takže by to dopadlo jako s kotli na uhlí.

Matematické modelování dějů v kotli

Vědci z Výzkumného ústavu organických syntéz a brněnského VUT spolu s firmou Ekogalva vyvinuli prototyp nového kotle, který je určen ke spalování těchto pelet. Polovinu nákladů na vývoj poskytla Technologická agentura ČR.

Podle Dočekala se daří emise z kotle snižovat. „Využívali jsme nástrojů matematického modelování a simulací, abychom optimalizovali proudění v kotli. Byli jsme schopni i trasovat pohyb tuhých látek,“ přiblížil Martin Lisý z Fakulty strojního inženýrství VUT.

Vývoj ještě není u konce. Cílem výzkumníků je vyhovět evropské směrnici Ekodesign. Ta stanoví přípustné emise nově pořízených kotlů a zároveň omezuje prodej a provoz některých starších zařízení.

Zdroj: ČT24
Úvodní foto: pixabay.com