Náměstek MŠMT na jednání Rady pro konkurenceschopnost

Pověřený náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Pavel Doleček se v Bruselu zúčastnil formálního jednání Rady pro konkurenceschopnost EU, která zasedá na úrovni ministrů zodpovědných za agendu výzkumu.

Hlavními tématy politické debaty bylo vyhodnocení dosavadního vyjednávání legislativního „balíčku“ 9. rámcového programu EU pro výzkum, vývoj a inovace „Horizon Europe“, modifikace právního základu jeho specifického programu, dále oblast šíření výzkumné excelence v rámci EU, struktura druhého pilíře a proces strategického plánování programu.

ČR bude podporovat takové podmínky, které zajistí zapojení všech relevantních stakeholderů do procesu strategického plánování rámcového programu s cílem co možná nejvíce maximalizovat jeho dopad. Pokud jde o šíření excelence, ČR podporuje implementaci principu „Widening“, kde lze očekávat významně pozitivní dopady právě na výzkum a vývoj v ČR,“ uvedl na jednání náměstek Doleček a pokračoval: “Co se dále týká 2. pilíře rámcového programu, ČR obecně podporuje multidisciplinární přístup při řešení velkých společenských výzev a sdílí názor, že jednotlivé oblasti výzkumu a inovací by měly být rámcovým programem adresovány vyváženým způsobem. K tomu by měl napomoci efektivně nastavený způsob strategického plánování.“

V průběhu projednávání procesu strategického plánování rámcového programu vyjádřil náměstek Doleček potřebu řešit potřeby sektorových politik a podporu pro rychlejší šíření výsledků špičkového výzkumu do průlomových inovací. Strategické plánování by mělo stanovit víceletou vizi pro určení obsahu jednotlivých strategických programů a zachovat dostatečnou flexibilitu pro rychlou reakci na neočekávané potřeby a aktuální priority. Na druhou stranu by však při procesu strategického plánování měly být aktivity rozhodovacích orgánů vyváženy podle pravomocí stanovených v zakládajících smlouvách EU.

Vyjednávání legislativního „balíčku“ rámcového programu „Horizon Europe“ budou nadále pokračovat na expertní úrovni Pracovní skupiny pro výzkum Rady EU, přičemž rakouské předsednictví v Radě EU předpokládá přijetí částečného obecného přístupu na zasedání Rady pro konkurenceschopnost EU 30. listopadu 2018.

Zdroj: MŠMT