Najděte zahraniční partnery pro své mezinárodní projekty v ERA-NET cofundových výzvách

V průběhu listopadu a prosince budou vyhlášeny další ERA-NET cofundové výzvy, ve kterých je podmínkou účasti vytvoření mezinárodního projektového konsorcia. Každá výzva má svůj seznam zapojených zemí, ve kterých můžete hledat partnery pro svoje projekty. Technologická agentura České republiky doporučuje tvořit projektové konsorcium napříč všemi zeměmi, ne pouze s okolními státy ze střední Evropy. Níže naleznete odkazy pro snadnější nalezení zahraničních partnerů v daných výzvách:

ERA-MIN 2 Call 2019

 • výzkum v oblasti neenergetických
  a nezemědělských surovin
 • vyhlášení výzvy 28. listopadu 2019
 • termín pro příjem zkrácených verzí návrhů projektů je 12. března 2020
 • hledání partnerů zde
 • seznam zemí:
  Belgie, Česká republika, Čile, Finsko, Francie, Jihoafrická republika, Kanada (Québec), Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Turecko
 • témata výzvy:
  • Supply of raw materials from exploration and minin
  • Design
  • Processing, Production and Remanufacturing
  • Recycling and Re-use of End-of-life products
  • Cross-cutting topics:
   • New business models
   • Improvement of methods or data for environmental impact assessment
   • Social acceptance and trust/public perception of raw material

CHIST-ERA IV Call 2019

 • výzkum v oblasti informačních
  a komunikačních technologií
 • vyhlášení výzvy 2. prosinec 2019
 • termín pro příjem zkrácených verzí návrhů projektů je 14. února 2020
 • hledání partnerů zde
 • seznam zemí:
  Belgie, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Izrael, Kanada (Québec), Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko
 • témata výzvy:
  • Explainable Machine-Learning-based Artificial Intelligence
  • Novel Computational Approaches

EuroNanoMed3 Call 2020

 • výzkum v oblasti nanomedicíny
 • vyhlášení výzvy 2. prosince 2019
 • termín pro příjem zkrácených verzí návrhů projektů je 21. ledna 2020
 • hledání partnerů zde
 • seznam zemí:
  Belgie, Bulharsko, Česká republika, Egypt, Estonsko, Francie, Itálie, Izrael, Kanada (Québec), Litva, Lotyšsko, Norsko, Polsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Španělsko, Taiwan, Turecko
 • témata výzvy:
  • Regenerative medicine (toto téma není podporované TA ČR)
  • Diagnostics
  • Targeted delivery systems

Zdroj: TA ČR