Nabídka spolupráce: Interreg Europe: offer from the Mazovia Development Agency, PL

Dovolujeme si Vás upozornit na další nabídku na možnou spolupráci se zahraničím partnerem v rámci 3. výzvy programu INTERREG EUROPE.
Partner je z Polska a projekt je tematicky zaměřený na „Konkurenceschopnost MSP“, specifický cíl 2. 1.
Více informací o projektu, včetně kontaktů, naleznete v příloze zde.

V případě zájmu se obracejte přímo na zahraničního partnera.

Zdroj: mmr