MŠMT vyhlašuje veřejnou soutěž programu INTER-EXCELLENCE podprogramu INTER-ACTION LTAUSA19

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER- ACTION (LTAUSA19) pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-americkou spolupráci.

Soutěžní lhůta, ve které je možné podat návrhy projektů, je stanovena od 22. února 2019 do 8. dubna 2019.

Dokumenty pro uchazeče jsou dostupné zde.

Zdroj: MŠMT