MŠMT navyšuje svůj příspěvek na kosmický výzkum v rámci ESA

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy navýšilo svůj příspěvek na programy ESA v oblastech výzkumu a vývoje, který do roku 2022 dosáhne výše až 350 mil. Kč ročně. Stalo se tak u  příležitosti zasedání Rady Evropské kosmické agentury (ESA) na ministerské úrovni Space19+, které se uskutečnilo ve dnech 27. až 28. listopadu 2019 ve španělské Seville.

Příspěvek MŠMT na Vědecký program a Základní aktivity ESA postupně vzroste ze 7,4 mil. EUR v roce 2019 až k 9,2 mil. EUR v roce 2022. Postupné navyšování je způsobeno zájmem ESA navýšit kupní sílu Vědeckého programu, který v posledních letech ztrácel svou schopnost vypouštět ve stanovené frekvenci stanovený počet vědeckých misí. České výzkumné instituce a podniky se v současnosti zapojují např. do misí Solar OrbiterJUICEATHENAPLATOComet InterceptoreXTP nebo ARIEL.

Navýšen bude rovněž příspěvek MŠMT do programu PRODEX určeného na vývoj vědeckých přístrojů k výzkumu kosmu, který od roku 2022 stoupne ze současných 2,2 mil. EUR ročně na 2,3 mil. EUR ročně a zároveň dojde také k prodloužení doby, po kterou bude MŠMT do tohoto programu přispívat, a to až do roku 2025. Účast ČR v PRODEX umožňuje českým výzkumným pracovištím zapojovat se ve spolupráci s podniky do špičkových vědeckých projektů s využitím nejnáročnějších technologií, které dále pomáhají rozvoji českého průmyslu.

MŠMT bude i nadále přispívat na provoz Kosmického centra v Guyaně ve výši 0,55 mil. EUR ročně. Dále bude MŠMT financovat účast ČR v programu “Space Safety” zaměřeném na vývoj evropského systému kosmického zabezpečení, ve kterém bude možné využívat poznatky ze základního výzkumu v oborech sluneční fyziky, výzkumu blízko-zemních objektů či technologií pro sledování kosmické tříště. Příspěvek MŠMT rovněž umožní zapojení ČR do přípravy mise k operativnímu sledování kosmického počasí. Cílem služby je snižovat náklady na bezpečnost zejména kosmické infrastruktury v okolí Země. Příspěvek MŠMT do tohoto programu bude navýšen ze stávajících 2 mil. EUR na celkových 2,8 mil. EUR.

Dále bude MŠMT financovat rovněž účast ČR v programu E3P zaměřeném na experimenty v podmínkách mikrogravitace a vývoj technologií pro robotický průzkum sluneční soustavy v souhrnné výši 1,3 mil. EUR.

Cílem ESA je zajišťovat a podporovat spolupráci mezi evropskými státy v oblasti kosmického výzkumu a technologií za výlučně mírovými účely a jejich kosmických aplikací s úmyslem jejich využití pro vědecké účely a pro funkční systémy kosmických aplikací. ESA vznikla v roce 1975. ČR je její členskou zemí od roku 2008.

Koordinací spolupráce ČR s ESA je pověřeno Ministerstvo dopravy, které financuje další programy ESA tzv. „blízké průmyslovým cílům“, a to v souhrnné výši cca 1,2 mld. Kč ročně. Programy ESA v oblastech výzkumu a vývoje financuje MŠMT, které za ně rovněž věcně odpovídá. Příspěvek MŠMT do ESA byl dosud na úrovni cca 320 mil. Kč ročně.

Zdroj: MŠMT